♫♪♫♪ இதோ, நம் சங்க உறுப்பினர்களின் அருமையான மெய்நிகர் படைப்புகள் உங்களுக்காக !!! ♫♪♫♪
 
♪ Enjoy the marvelous performances of SFTS Members virtually through SMULE !!!
Note: The items are listed in the order in which they were received
FIRST NAME LAST NAME SMULE Link
Ananth Iyer https://www.smule.com/p/1794763938_3600160298
Sudhakar Krishnamoorthy https://link.smule.com/nYzEld86j7?channel=Copy-Link&lyricStyle=0
Varshini Venkat https://link.smule.com/w80mpZxBz6?channel=Email&lyricStyle=0
Raja Narayanasamy https://link.smule.com/Vhu84eO6j7?channel=Copy-Link&lyricStyle=0
Lakshmi Sankaranarayanan https://www.smule.com/p/2400886853_3549073743
Vasisht Ganesh https://www.smule.com/p/1057611378_3537177789
Madhu Chandrasekaran https://www.smule.com/p/2424489548_3554278960
Ramanujan Gopalan https://www.smule.com/p/1214075742_3538782723
Kumar Raju https://www.smule.com/p/1240517509_3552263657
Venkat Rangamani https://www.smule.com/p/1563200589_3540110775
Veena Gopal https://www.smule.com/p/1434268462_3540293160
KV Venkatachalam https://www.smule.com/p/2417553393_3547159772
Sangeeth Madhu https://www.smule.com/p/2402447282_3554066412
Sushant Kannan https://www.smule.com/p/2424445889_3555592845
Suraj Kaniyur https://www.smule.com/p/2408091323_3555779879
Suresh Kumar Subramanian https://www.smule.com/p/2424478676_3555747255
Sumathy Vala https://www.smule.com/p/1116648220_3546975038
Bhavna Sriram https://www.smule.com/p/1429071287_3547463174
Udhayakumar Thoppae https://www.smule.com/p/1116648220_3543904761
Saritha Muthuswamy https://www.smule.com/p/2421548070_3555872993
Surya Raj https://www.smule.com/p/1405164654_3520776981
Mohan Ramanathan https://www.smule.com/p/2417485717_3552194905
Riya Karthik https://www.smule.com/recording/p/2410297107_3555479255
Rohith Karthik https://www.smule.com/recording/p/2410297107_3555472789
Krishna Sridhar https://www.smule.com/p/900845981_3562301651
Srivaths Balasubramanian https://www.smule.com/p/1057573592_3579728637