2017

கலைத்திருவிழா (KALAI THIRUVIZHA)

தென்பூவகத்   தமிழ் சங்கம்  வழங்கும் கலைத்திருவிழா/ Kalai Thiruvizha YEAR END CULTURAL SHOW BY LOCAL TALENT (Dance, Music, Short Speeches & Poems in Tamil and much more) On Sunday, November 19th 2017 AT Hollywood Central Performing Arts Center (HCPAC) 1770 Monroe Street,…
Read more

Chithirai Thiruvizha – April 22nd, 2017

“சித்திரைத் திருவிழா/Chithirai Thiruvizha” OUR MUCH AWAITED CULTURAL SHOW BY LOCAL TALENT (Dance, Music, Kollywood Punch dialogues and much more) ON Saturday, April 22nd 2017 AT Cooper City High School, 9401 Stirling Rd, Cooper City, FL 33328 Dinner – 6:00 PM…
Read more

SFTS – WORKSHOP ON WELLNESS (WOW) on Saturday February 25th, 2017

WORKSHOP ON WELLNESS – PART 2 BY Dr. அழகர் இராமானுஜம் (Dr. Azhagar Ramanujam) சினம் தவிர்த்தல், கவலை ஒழித்தல் (Avoid Anger, Abolish Anxiety) ON: Saturday, February 25th from 2:00 P.M. – 4:00 P.M. AT: Weston Branch Library, 4205 Bonaventure Blvd, Weston, FL 33332…
Read more