வாங்க சிரிக்கலாம் (Vaanga Sirikkalaam)

தமிழ்ப் புத்தாண்டு சி(ரி)றப்பு நிகழ்ச்சி (Vaanga Sirikkalaam – Tamil New Year Special Program)

Sunday, April 24th 2016 from 2:00 PM to 5:00 PM

Performing Cultural Arts Theater (PCAT), Broward College South Campus, 7200 Pines Boulevard Pembroke Pines, FL 33024

Watch the promo video of Vaanga Sirikkalaam

Buy Tickets for Vaanga Sirikkalaam